Wyprawa na Gasherbrum II

Na liście nie zdobytych najwyższych szczytów świata jest ich coraz mniej. Do połowy lat 70-tych XX wieku na liście tej znajdował się Gasherbrum II o wysokości 7952 m n.

p. m. W 1975 domene roku wyprawę na ten szczyt zorganizowała wybitna polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. W skład uczestników tej wyprawy oprócz Wandy Rutkiewicz, która pełniła rolę kierownika wyprawy wchodziła między innymi Anna Czerwińska, Janusz Onyszkiewicz, Leszek Cichy, Czeszka Sylva Kysilkova, która nie dotrwała jednak do końca wyprawy (musiała ją opuścić ze względu na problemy zdrowotne). Uczestnicy wyprawy założyli bazę 16 czerwca 1975 roku na wysokości 5200 m n. p. m. Obóz II znajdował się na wysokości 6500 m , obóz III na wysokości 7350 m. W drodze na szczyt uczestnicy wyprawy musieli pokonać lodowo-śnieżny filar o nachyleniu od 40 do 55º. Rozpięli także 1600 m lin poręczowych. Szczyt Gashebrum II został zdobyty 11 sierpnia 1975 roku. Na jego szczycie stanęli: Wanda Rutkiewicz, Alison Chadwick-Onyszkiewicz, Krzysztof Zdzitowiecki i Janusz Onyszkiewicz.