Jeden ze sportów ekstremalnych

Jednym z rodzajów sportu jest wspinaczka skalna. Wspinaczka skalna jest przez wiele osób uważana za sport ekstremalny. Wspinaczka skalna to pokonywanie stromych ścian skalnych. Ściany te pokonywane są drogami wspinaczkowymi. Wśród różnorakich form wspinaczki skalnej wyróżnia się wspinaczka wysokogórska. Podczas wspinaczki wysokogórskiej wspinacze mają do pokonania trasy wspinaczkowe, które zostały poprowadzone w wysokich, stromych górach. …

Mało znana dyscyplina sportu

Jedną z dyscyplin sportów ekstremalnych jest B.A.S.E. jumping. U podstaw tej dyscypliny leży spadochroniarstwo. B. A.S. E. Jumping polega na oddawania skoków spadochronowych ze stałych obiektów. Nazwa tej dyscypliny pochodzi od angielskich nazw obiektów, z których oddawane są skoki. Skoki mogą być oddawane z budynków (ang. building), anten czyli nadajników telekomunikacyjnych, mostów lub przęseł (span), …

Krótko o boulderingu

Wśród sportów ekstremalnych znajduje się między innymi bouldering. Wiele osób utożsamia to pojęcie jedynie ze wspinaczką po ścianach budynków. Tymczasem termin bouldering w sportach ekstremalnych rozumie się znacznie inaczej. Mianem tym określa się wspinaczkę, która odbywa się na stosunkowo niewielkiej wysokości. Nie stosuje się tutaj żadnego zabezpieczenia liną. Wysokość, na którą wspinają się ci uprawiający …

Czym jest himalaizm

Mówiąc o himalaizmie mamy na myśli wysokogórską wspinaczkę w Himalajach. Jednak himalaizm jest sportem, który uprawiany jest nie tylko w Himalajach, ale we wszystkich górach, których wysokość przekracza 5000 m nad poziomem morza. Himalaistami są więc także wysokogórscy wspinacze wspinający się w górach Pamiru, zdobywający szczyty And czy Kaukazu. Na himalaistów czeka bardzo wiele wyzwań …

O wspinaczce skałkowej

Spośród sportów ekstremalnych coraz większą popularność zdobywa wspinaczka skałkowa. We wspinaczce skałkowej znacznie większą rolę od siły mięśni odgrywa technika wspinania oraz odporność psychiczna. Wspinaczka skałkowa wymaga nabycia szeregu umiejętności, z którymi najlepiej jest zapoznać się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Polskiego Związku Alpinizmu. Wiele osób przygodę ze wspinaczką zaczyna od wspinaczki na sztucznej ściance. …

O kolarstwie zjazdowym

Sportów ekstremalnych jest naprawdę wiele. Tym, który uważany jest za nieco mniej znany jest kolarstwo zjazdowe. Ten rodzaj kolarstwa jest bardzo często określany również mianem kolarstwa grawitacyjnego. Kolarstwo zjazdowe jest odmianą kolarstwa górskiego. Jego istotą jest zjeżdżanie na rowerze po stokach, które są bardzo silnie nachylone. Stoki te mogą mieć charakter naturalny. Mogą to być …

Sporty z dużym ryzykiem

Uprawianie sportów ekstremalnych związane jest zazwyczaj z dość dużym ryzykiem. Uprawianie sportów ekstremalnych wymaga zdolności fizycznych, które są wyższe od przeciętnych. Wymagają one także od osób je uprawiających odpowiedniego przygotowania. Bardzo często sporty ekstremalne są dyscyplinami, które stwarzają zagrożenie życia dla uprawiających je osób. Do sportów ekstremalnych należy między innymi wspinaczka, speleologia, skoki na spadochronach …

Wyprawa na Gasherbrum II

Na liście nie zdobytych najwyższych szczytów świata jest ich coraz mniej. Do połowy lat 70-tych XX wieku na liście tej znajdował się Gasherbrum II o wysokości 7952 m n. p. m. W 1975 roku wyprawę na ten szczyt zorganizowała wybitna polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. W skład uczestników tej wyprawy oprócz Wandy Rutkiewicz, która pełniła rolę …

Ogólnie o sportach ekstremalnych

Wśród wielu dyscyplin sportowych znajdują się również tak zwane sporty ekstremalne. Są to sporty, które wiążą się z bardzo dużym poziomem ryzyka. Z całą pewnością nie są one więc przeznaczone dla wszystkich. Jeżeli zachowujemy się zawsze raczej asekuracyjnie, a ryzyko w jakiejkolwiek dziedzinie nie jest tym, co lubimy najbardziej z całą pewnością sporty ekstremalne nie …

O skokach tandemowych

Skoki ze spadochronem zalicza się do grupy sportów ekstremalnych. Bardzo często skoku ze spadochronem są spróbować ci, którzy nie są skoczkami spadochronowymi a jednocześnie nie stać ich na odbycie drogiego szkolenia. Dla takich osób są skoki tandemowe. Są to skoki, które wykonuje się w parach. Osoba, która nie potrafi oddać skoku samodzielnie przypięta jest do …