Sporty z dużym ryzykiem

Uprawianie sportów ekstremalnych związane jest zazwyczaj z dość dużym ryzykiem. Uprawianie sportów ekstremalnych wymaga zdolności fizycznych, które są wyższe od przeciętnych. Wymagają one także od osób je uprawiających odpowiedniego przygotowania. Bardzo często sporty ekstremalne są dyscyplinami, które stwarzają zagrożenie życia dla uprawiających je osób. Do sportów ekstremalnych należy między innymi wspinaczka, speleologia, skoki na spadochronach , rafting czy himalaizm. Jak bardzo ta ostatnia dyscyplina jest niebezpieczna mogliśmy się przekonać w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

Z polskiej zimowej wyprawy na Broad Peak nie powróciło 2 polskich wspinaczy. Podczas zejścia po zdobyciu Broad Peak zginął Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Równie tragicznie zakończyła się wyprawa Artura Hajzera i Marcina Kaczkana na położony w Karakorum szczyt Gaszerbrumach. Z wyprawy tej nie powrócił Artur Hajzer. Nie oznacza to oczywiście, że każda wyprawa w Himalaje kończy się tak tragicznie. Każda wyprawa w Himalaje wiąże się jednak z ogromnym ryzykiem.