Czym jest himalaizm

Mówiąc o himalaizmie mamy na myśli wysokogórską wspinaczkę w Himalajach. Jednak himalaizm jest sportem, który uprawiany jest nie tylko w Himalajach, ale we wszystkich górach, których wysokość przekracza 5000 m nad poziomem morza. Himalaistami są więc także wysokogórscy wspinacze wspinający się w górach Pamiru, zdobywający szczyty And czy Kaukazu.

Na himalaistów czeka bardzo wiele wyzwań związanych nie tylko ze wspinaczką. Przede wszystkim muszą oni pokonać barierę związaną sklep z materiałami z przystosowaniem się organizmu do wysiłku związanego z pobytem na wysokości przekraczającej 5000 m. Stąd też wyprawy w najwyższe góry świata trwają zazwyczaj wiele tygodni podczas, których organizm wspinaczy aklimatyzuje się do niskiego ciśnienia i rozrzedzonego powietrza. Wspinaczka w górach, których wysokość przekracza 5000 m nad poziomem morza to także walka z niską temperaturą, często z huraganowymi porywami wiatru, ograniczoną widocznością lub niezwykle silnym promieniowaniem słonecznym. Pierwsza polska wyprawa w Himalaje odbyła się w roku 1939.