O wspinaczce skałkowej

Spośród sportów ekstremalnych coraz większą popularność zdobywa wspinaczka skałkowa. We wspinaczce skałkowej znacznie większą rolę od siły mięśni odgrywa technika wspinania oraz odporność psychiczna. Wspinaczka skałkowa wymaga nabycia szeregu umiejętności, z którymi najlepiej jest zapoznać się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Polskiego Związku Alpinizmu. Wiele osób przygodę ze wspinaczką zaczyna od wspinaczki na sztucznej ściance. Nie jest to jednak warunek konieczny. Wspinaczkę skałkową dzieli się na kilka rodzajów. Jednym z rodzajów wspinaczki skałkowej jest wspinaczka techniką sztucznych ułatwień. W trakcie tej wspinaczki osoby wspinające się korzystają ze sztucznych ułatwień w postaci np.

haków. Drugi rodzaj wspinaczki skałkowej to wspinaczka klasyczna. We wspinaczce klasycznej osoby wspinające się nie korzystają z żadnych sztucznych ułatwień. Wspinaczka skalna jest wspinaczką zespołową. Wspinanie się w zespole znakomicie ułatwia asekurację. Wiele osób swoją przygodę ze wspinaczką zaczyna od Jury Krakowsko-Częstochowskiej.