Mało znana dyscyplina sportu

Jedną z dyscyplin sportów ekstremalnych jest B.A.S.E. jumping.

U podstaw tej dyscypliny leży spadochroniarstwo. B. A.S. E. Jumping polega na oddawania skoków spadochronowych ze stałych obiektów. Nazwa tej dyscypliny pochodzi od angielskich nazw obiektów, z których oddawane są skoki. Skoki mogą być oddawane z budynków (ang. building), anten czyli nadajników telekomunikacyjnych, mostów lub przęseł (span), ale także z naturalnych klifów (Earth). B. A. S. E jumping polega także a oddawaniu skoków z bardzo małych wysokości. Bardzo często skoki te oddawane są z wysokości 50, maksymalnie z wysokości 300 m. Osoby uprawiające B. A. S. E. Jumping skaczą na spadochronach z jedną tylko czaszą. Do dyscyyplin sportów ekstremalnych należy także swobodne nurkowanie czyli freediving. W nurkowaniu tym nie korzysta się z butli tlenowych, nurek korzysta jedynie z powietrza znajdującego się w płucach. Sportem ekstremalnym jest bez wątpienia również taternictwo jaskiniowe, w trakcie którego pokonywane są pionowe jaskinie.